KOD_ZAH - Kód zahájení vzdělávání žáka ve vaší škole

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

KOD_ZAH - Kód zahájení vzdělávání žáka ve vaší škole

předává typ školy

PT/PS

VOŠ

KON

Kód zahájení vzdělávání žáka ve vaší škole

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI = PRISEL

Přijetí do 1. ročníku SŠ se uvádí, pokud žák prošel přijímacím řízením na této škole nebo nastoupil do 1. ročníku této školy, zatímco přijímací řízení proběhlo v témže roce na jiné škole. Pokud žák během září přestoupil z jiné střední školy, uvede se přestup.

Zapisuje se v kartě žáka – záložka Matrika, záložka Současné vzdělávání, Kód zahájení (položka PRISEL v tabulce ZACI).

 

Poznámka

Zahájení školního vzdělávání se vztahuje k aktuální škole. Pokud se žák již vzdělával v jiné škole, uvede se kód pro přestup z jiné školy.

Žák, který nastoupí do 1. třídy před 6. rokem věku, má kód zahájení Zahájení 1. ročníku ZŠ v řádném termínu.

Žák, který nastoupí do 1. třídy z přípravného ročníku, má kód zahájení :

Zahájení 1. ročníku v ZŠ v řádném termínu - pakliže neměl udělený odklad

Zahájení 1. ročníku v ZŠ s jednoletým či dvouletým odkladem - pakliže měl udělený odklad.