1324 Chybně vyplněná položka KOD_ZAH (Kód zahájení docházky do ZŠ). Zkontrolujte, zda se nejedná o přestup.

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Vlastní předávání dat ze školní matriky > Matrika v dotazech > Chyby při importu >

1324 Chybně vyplněná položka KOD_ZAH (Kód zahájení docházky do ZŠ). Zkontrolujte, zda se nejedná o přestup.

Text chyby: Chybně vyplněná položka KOD_ZAH (Kód zahájení docházky do ZŠ). Zkontrolujte, zda se nejedná o přestup.

 

Číslo chyby: 1324

 

Tato chyba se týká základních škol a znamená, že žák v aktuálním roce zahájil vzdělávání v prvním ročníku s některým z kódů:

 

Zahájení 1. ročníku v ZŠ v řádném termínu (včetně pětiletých)

Zahájení 1. ročníku v ZŠ s jednoletým odkladem

Zahájení 1. ročníku v ZŠ s dvouletým odkladem

 

A zároveň má nastaveno datum zahájení jindy než 1.9.

 

Příklad: Žák zahájil vzdělávání s kódem "Zahájení 1. ročníku v ZŠ s jednoletým odkladem" k datu 3. 9. 2020 - což není možné, vzdělávání je vždy potřeba zahájit k začátku školního roku a to bez ohledu na to, zda tento den je pracovní či nikoli.

 

viz také

KOD_ZAH

Konvence vyplňování data příchodu a odchodu