Žák má vyplněno EVIDOVÁN DO (záložka Matrika, datum ukončení) a nemá příznak zrušení.

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Vlastní předávání dat ze školní matriky > Matrika v dotazech > Chyby při generování XML >

Žák má vyplněno EVIDOVÁN DO (záložka Matrika, datum ukončení) a nemá příznak zrušení.

Žák Novák Josef (4.) má vyplněno EVIDOVÁN DO (záložka Matrika, datum ukončení) a nemá příznak zrušení.

Chyba je nejčastěji způsobena nesprávným postupem při vyřazení žáka. Nejprve musíme použít tlačítko Přeřadit žáka do zrušených . V následném dialogovém okně vyplníme podrobnosti a záznam uložíme do historie. Na záložce Historie, Podrobné údaje se vytvoří záznam o odchodu žáka. V hlavičce karty žáka se objeví červený puntík symbolizující zrušeného žáka. Až následně řešíme zápis na záložce Matrika, Současné vzdělávání.

Viz také Funkce příznaku zrušení