Chyby při generování XML

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Vlastní předávání dat ze školní matriky > Matrika v dotazech >

Chyby při generování XML

Při generování xml souboru pro matriky se mohou objevit upozornění na nestandardně vyplněné údaje. Ty je nutné opravit před samotným vygenerováním XML souboru, protože je nanejvýš pravděpodobné, že by později způsobily problémy při předávání XML souboru na UIV.

Pro příklad uvádíme některé formulace i s jejich vyřešením.

 

Datum ukončení studia neodpovídá datu závěrečné zkoušky. Opravte datum ukončení studia

Není vyplněno datum závěrečné zkoušky. Doplňte jej

Chybně vyplněné předchozí působiště

Chybně vyplněná hodnota Základní územní jednotky

Žák má vyplněno EVIDOVÁN DO (záložka Matrika, datum ukončení) a nemá příznak zrušení

 

 

Nejčastější chyby v matrice