Chyby při generování XML

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Vlastní předávání dat ze školní matriky > Matrika v dotazech >

Chyby při generování XML

Při generování xml souboru pro matriky se mohou objevit upozornění na nestandardně vyplněné údaje. Ty je nutné opravit před samotným vygenerováním XML souboru, protože je nanejvýš pravděpodobné, že by později způsobily problémy při předávání XML souboru na UIV.

Pro příklad uvádíme některé formulace i s jejich vyřešením.

 

U žáka Novák Josef (2.) chybně vyplněné předchozí působiště.

Je nutné si uvědomit, že škola v xml souboru předává informace, odkud žák na školu nastoupil. Jde o proměnné PUV_VZDEL, PUV_PUSOB A PUV_IZO. Jejich vyplnění je popsáno v nápovědě:

STUPEN

ODHL

IZOZ

IZOS

 

U žáka Novák Josef (3.A) chybně vyplněná hodnota Základní územní jednotky

Na obrázku je patrné, které informace se předávají o bydlišti žáka. Údaj o základní územní jednotce trvalého bydliště chybí. Zřejmě jde o přehmat při vyplňování údajů žákovi. Pomůže validace adresy žáka pomocí tlačítka na obrázku

Více popisuje i článek nápovědy OBECB.

 

Žák Novák Josef (4.) má vyplněno EVIDOVÁN DO (záložka Matrika, datum ukončení) a nemá příznak zrušení.

Chyba je nejčastěji způsobena nesprávným postupem při vyřazení žáka. Nejprve musíme použít tlačítko Přeřadit žáka do zrušených . V následném dialogovém okně vyplníme podrobnosti a záznam uložíme do historie. Na záložce Historie, Podrobné údaje se vytvoří záznam o odchodu žáka. V hlavičce karty žáka se objeví červený puntík symbolizující zrušeného žáka. Až následně řešíme zápis na záložce Matrika, Současné vzdělávání.

Viz také Funkce příznaku zrušení