Není vyplněno datum závěrečné zkoušky. Doplňte jej.

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Vlastní předávání dat ze školní matriky > Matrika v dotazech > Chyby při generování XML >

Není vyplněno datum závěrečné zkoušky. Doplňte jej.

Evidence, Karta žáka, záložka Matrika, současné vzdělávání, tlačítko závěrečné zkoušky.

U všech druhů zkoušek vyplňte datum konání zkoušky.