Chybně vyplněné předchozí působiště

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Vlastní předávání dat ze školní matriky > Matrika v dotazech > Chyby při generování XML >

Chybně vyplněné předchozí působiště

U žáka Novák Josef (2.) chybně vyplněné předchozí působiště.

Je nutné si uvědomit, že škola v xml souboru předává informace, odkud žák na školu nastoupil. Jde o proměnné PUV_VZDEL, PUV_PUSOB A PUV_IZO. Jejich vyplnění je popsáno v nápovědě:

STUPEN

ODHL

IZOZ

IZOS