IZOS - IZO střední školy, na které student  získal střední vzdělání s  maturitou

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

IZOS - IZO střední školy, na které student  získal střední vzdělání s  maturitou

předává typ školy

 

 

VOŠ

 

IZO střední školy, na které student  získal střední vzdělání s  maturitou

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

U žáků, studentů, kteří se ke vzdělávání ve střední škole, VOŠ přihlásili ze školy zařazené ve školském rejstříku a v tomtéž roce byli přijati ke vzdělávání, se kontroluje na školský rejstřík …

Zapisuje se v kartě žáka – záložka Matrika, záložka Předchozí vzdělávání, IZO školy (položka PUV_IZO v tabulce ZACI).

U  studentů, kteří maturovali dříve než roce, kdy byli přijati na VOŠ, lze uvést kód 000000203.
U  studentů, kteří maturovali v  zahraniční škole se uvede kód 999999xxx, kde za xxx se dosadí kód státu sídla školy podle číselníku RAST.

V  kartě žáka zapíšeme 999999, stiskneme ENTER a potvrdíme vyvolání číselníku států.

Číselník pro položku lze vyvolat standardním způsobem (CTRL+M nebo pravým tlačítkem myši). Číselník obsahuje školy, které jsou v aktuálním registru škol, do pole IZO lze přímo zapsat i IZO, které se v číselníku nenachází.

Pokud je třeba nějaké IZO dohledat či ověřit, je možné se podívat na adresář škol na serveru http://delta.uiv.cz nebo na stránce http://rejskol.msmt.cz/. Nevíme-li si rady s vyplněním položky, konzultujeme věc na matrika@msmt.cz.

 

číselník pro výběr IZO školy: