IZOZ - IZO školy, ze které se žák přihlásil ke vzdělávání ve střední škole

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

IZOZ - IZO školy, ze které se žák přihlásil ke vzdělávání ve střední škole

předává typ školy

 

 

KON

IZO školy, ze které se žák přihlásil ke vzdělávání ve střední škole

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

Položka představuje IZO školy, ze které se žák hlásí ke vzdělávání ve střední škole. Zpravidla jde o IZO základní školy, z níž žák nastupuje do 1. ročníku SŠ. Pokud žák přestoupí z jedné střední školy na jinou střední školu, uvádí se IZO původní střední školy. Obsah položky zůstává stejný po celou dobu setrvání žáka na škole. …........

Zapisuje se v kartě žáka – záložka Matrika, záložka Předchozí vzdělávání, IZO školy (položka PUV_IZO v tabulce ZACI).

Uvádí se IZO školy, z níž škola žákovi „uznává“ vzdělání (zpravidla IZO základní školy z níž žák nastupuje do 1. ročníku SŠ = střední škola uznává základní vzdělání ).
Pakliže žák přestoupí z jedné střední školy na jinou střední školu, uvádí se IZO této (původní) střední školy.

Poznámka 1

Absolvování školy, ročníku či části ročníku studia na škole, které nebylo podmínkou pro přijetí, nemusí žák při přijetí prokazovat, a tudíž ani nelze předpokládat evidování  IZO této školy.

Poznámka 2

U  žáků, kteří se ke vzdělávání ve střední škole přihlásili ze základní školy zařazené ve školském rejstříku a v tomtéž roce byli přijati ke vzdělávání na střední škole, se kontroluje na školský rejstřík, u ostatních žáků lze uvést kód 000000203 a u žáků, kteří absolvovali zahraniční školu, se uvede kód 999999xxx, kde za xxx se dosadí kód státu sídla školy podle číselníku RAST, u žáků, kteří absolvovali českou školu při zastupitelském úřadu v zahraničí, se uvede kód 000000xxx, kde za xxx se dosadí kód státu sídla školy podle číselníku RAST.

Příklady různých nástupů do školy:

 

       Žák nastoupil 1. září do 1. ročníku střední školy po ukončení základní školy (v tomtéž roce)

 

       Žák nastoupil 1. září do 1. ročníku víceletého gymnázia, konzervatoře  (v tomtéž roce)

 

       Žák přestoupí 20. září do 1. ročníku střední školy z  jiné střední školy (v tomtéž roce)

 

       Žák přerušil studium nebo ukončil studium bez absolvování na střední škole ke dni 31. 1. 2011 a od 1. 9. 2012 nastoupil na naší škole.

 

       Žák přerušil studium nebo ukončil studium bez úspěšného absolvování na střední škole ke dni 31. 1. 20xx a od 1. 9. 20xx nastoupi na naší škole (v tomtéž roce)

 

       Žák nastoupí 1. 9. 2012 do 1. ročníku střední školy a  10.  9.  2012 přestoupí na jinou střední školu (vyplnění údajů na obou školách).