OBORS - Obor vzdělání na střední škole

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

OBORS - Obor vzdělání na střední škole

předává typ školy

 

 

VOŠ

 

Obor vzdělání na střední škole

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

Uvede se kód oboru, ve kterém se student vzdělával před přijetím do VOŠ. Pokud je kód oboru neznámý, položka OBORS může zůstat nevyplněna. Vyplněná položka se kontroluje na číselník oborů RASO.

Zapisuje se v kartě žáka – záložka Matrika, Předchozí vzdělávání, Obor (položka PUV_OBOR v tabulce ZACI).