RMAT - Rok maturity

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Položky elektronického předávání dat >

RMAT - Rok maturity

předává typ školy

 

 

VOŠ

 

Rok maturity

Výpis z metodiky MŠMT  

Položka v programu BAKALÁŘI

Vyplní se rok, ve kterém student úspěšně složil maturitní zkoušku.

Zapisuje se v Kartě žáka – záložka Matrika, záložka Předchozí vzdělávání, Rok maturity (položka RMAT v tabulce ZACI).