Datum ukončení studia neodpovídá datu závěrečné zkoušky. Opravte datum ukončení studia.

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Vlastní předávání dat ze školní matriky > Matrika v dotazech > Chyby při generování XML >

Datum ukončení studia neodpovídá datu závěrečné zkoušky. Opravte datum ukončení studia.

Evidence, Karta žáka, záložka Matrika, současné vzdělávání.

Žák úspěšně vykonal zkoušku v řádném termínu

 

Datum ukončení studia bude shodné s datem poslední zkoušky, Kód ukončení bude úspěšné absolvování.

 

Žák ukončí studium, úspěšně vykoná zkoušku v náhradním nebo opravném termínu

 

Datum ukončení studia bude 30. 6., Kód ukončení bude ukončení vzdělávacího programu bez předepsané zkoušky.

 

Poznámka:

pro školní rok 2020/2021 byl navíc povolen červencový termín zkoušky. Záznamy vyplňujeme podobně, jako u termínu v září.