Zápis klasifikace do ostrých dat

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Parametry webové aplikace > Základní parametry >

Zápis klasifikace do ostrých dat

Do verze 14/15 včetně

 

V Parametrech webové aplikace, na záložce Základní parametry v dolní části je možno vybrat Zápis údajů provádět přímo do ostrých dat - přímý zápis klasifikace do ostrých dat bez nutnosti akceptovat takto zadané známky v Evidenci. Zapisované údaje jsou ukládány do historie zápisu pro případnou pozdější kontrolu.

případně

Doporučený postup pro přechod k zápisu údajů do ostrých dat

Zazálohujeme data pomocí modulu Archivace.

Zablokujeme Webovou aplikaci, případně pouze zápis pololetní a průběžné klasifikace z webové aplikace.

Provedeme sloučení dat - v Evidenci v menu Správce, Podpora práce na více počítačích, Aktualizace dat daty zapsanými na WEBu (nebo kliknutím myši na červený text v pravé dolní části okna).

Poznámka:

Pokud stále není přístupná možnost pro výběr zápisu známek do ostrých dat, pak v Evidenci v nabídce Správce, !Smazání klasifikace, zvolíme pololetní zapsané webu a průběžné zapsané webu.

Pokud ani nyní  není přístupná možnost pro výběr zápisu známek do ostrých dat, pak konzultujte telefonicky na podpoře se spuštěným vzdáleným přístupem.

V Parametrech webové aplikace, na záložce Základní parametry vybereme možnost Zápis údajů provádět přímo do ostrých dat.

Jsou-li data uložena v DBF souborech, nastavíme práva zápisu (pro uživatele, pod kterým běží web - NETWORK SERVICE, ASPNET apod. - podle nastavení v IIS) do adresáře \evid\DATA.

Jsou-li data uložena na SQL serveru, pak v Parametrech systému Bakaláři obnovíme práva k tabulkám.