Archivovat

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Archivace, dearchivace, reklamace dat > Jednotlivé části programu > Archivace/Dearchivace >

Archivovat

Hlavní funkcí tohoto modulu je centrální archivace a dearchivace všech důležitých dat jednotlivých modulů systému Bakaláři.

Po spuštění modulu Archivace a přihlášení se zobrazí hlavní obrazovka. V levé části vybereme moduly (případně jen některé jejich části), které chceme archivovat. S výběrem vám může pomoci funkce rychlý výběr. Pokud archivujete často stejná data, uložte si vlastní výběr, který potom jedním kliknutím v menu aktivujeme. Některé rychlé výběry jsou již předdefinovány.

Po výběru souborů k archivaci v hlavní nabídce zvolíme Archivace a Archivovat. Můžeme též použít horkou klávesu F9 nebo tlačítko .

Zadáme, kam se má soubor s archivem uložit. Data jsou komprimována do jednoho souboru, který obsahuje v názvu seznam vybraných modulů a datum svého vytvoření ve formátu RRMMDD (rok, měsíc, den). Pokud hodláte data přenášet na jiný počítač pomocí disket, zaškrtněte Rozdělit soubor do více souborů (po dokončení archivace se zobrazí dialog Kopírovat na diskety, který vám pomůže zkopírovat archivní soubor na přenosná média (diskety)).

Tlačítkem Archivovat zahájíte vlastní archivaci.

Průběh archivace (které moduly/soubory se archivují) se zobrazuje ve stejném dialogu. Archivaci lze přerušit tlačítkem Storno. Nakonec se zobrazí okno se zprávou o výsledku archivace.

Pokud byla archivace úspěšná, vypíše se počet archivovaných souborů, jejich velikost a velikost archivu. Pokud se některé soubory nepodařilo archivovat, zobrazí se i počet nearchivovaných souborů a jejich jména.

Archivaci můžeme také naplánovat.

Pro posílání dat na Reklamaci je určen dialog Reklamace.