Reklamace

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Archivace, dearchivace, reklamace dat > Jednotlivé části programu > Archivace/Dearchivace >

Reklamace

V případě problémů s některým modulem systému Bakaláři můžeme pro rychlejší vyřešení zaslat data, kde se problém vyskytuje. V hlavním menu zvolíme Archivace a Reklamace. Můžeme též použít horkou klávesu F11 nebo tlačítko .

Vyberte Modul, konkrétní Email pro zaslání dat (je předvyplněn dle autora modulu) a Problém.  Nelze-li vybrat z více možností, je nabídka šedivá. U některých problémů v Evidenci se vybírají dodatečné možnosti, například konkrétního problémového žáka a podobně. V tomto případě se zobrazí dodatečné nabídky. Při problému s některým z modulů Bakalář vyberte Bakalář - obecná evidence. Vedle nabídky Modul se zobrazí nabídka Modul Bakalář, kde zvolte, se kterým modulem Bakalář máte problémy.

Po zvolení problému stiskněte tlačítko Poslat. Jste vyzváni k zadání hesla pro reklamaci. Pokud heslo neuvedete, data budou šifrována univerzálním interním heslem Bakalářů. Chcete-li odesílaná data zabezpečit více, zadejte libovolné jednorázové heslo Toto heslo poté budete muset sdělit pracovníkům technické podpory mailem (jiným, než posíláte tato data), pomocí SMS nebo telefonicky. Dále se zobrazí Váš emailový klient, ve kterém stačí popsat problém a dopis odeslat - adresa příjemce, předmět a datová příloha jsou přednastaveny. Pokud není nalezen výchozí mailový klient, jste vyzváni, abyste vytvořili mail ručně. Datový soubor se nalézá v adresáři Bakalari\Zaloha (např. c:\bakalari\zaloha).

Soubor s daty na reklamaci má název ve formátu Rekl<datum a čas>.zip, kde <datum a čas> je ve formátu RRMMDDHHMM (rok, měsíc, den, hodina, minuta) a je vždy (i v případě odeslání mailu) uložen v adresáři Bakalari\Zaloha (např. c:\bakalari\zaloha\Rekl1307031332.zip).