Plánování archivace (dearchivace)

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Archivace, dearchivace, reklamace dat > Jednotlivé části programu > Archivace/Dearchivace >

Plánování archivace (dearchivace)

Plánování archivace slouží k zautomatizování Archivace.

V hlavní nabídce zvolíme Archivace a Plánování archivace. Můžeme též použít horkou klávesu F8 nebo tlačítko .

Můžeme přidat novou úlohu, upravit vybranou úlohu nebo ji smazat.

Zapíšeme Název úlohy, který musí být jedinečný. V každé úloze je definováno, co se má archivovat (název Rychlého výběru), do jakého souboru se mají tyto data archivovat (Cílový soubor) a zda se má název tohoto souboru inkrementovat (Inkrementovat název souboru). Tato volba zajistí nepřemazání Cílového souboru. Pokud tento soubor již existuje, k názvu souboru se přidá nejmenší možné číslo. Cílové soubory pak budou vypadat například takto (jako jméno cílového souboru bylo zvoleno c:\bakalari\denni_prub.zip): při prvním spuštění bude mít soubor název c:\bakalari\denni_prub.zip, po dalším spuštění úlohy c:\bakalari\denni_prub1.zip, pak c:\bakalari\denni_prub2.zip, c:\bakalari\denni_prub3.zip a tak dále.

Každou úlohu lze naplánovat pomocí standardního plánovače úloh Windows tlačítkem Plánování. Tento plánovač je součástí všech verzí Windows. V plánovači musíme na záložce Plán zadat čas spuštění úlohy.

Bližší informace o plánování najdete v nápovědě Windows.

Úlohy lze spouštět v příkazovém řádku pomocí parametru /t<název úlohy>. Při spuštění archivace se nevyžaduje autentifikace uživatele a uživatel nemůže průběh programu ovlivnit.

Průběh všech naplánovaných úloh se loguje.

 

       Automatická dearchivace (do kopie ostrých dat)