Nastavení

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Archivace, dearchivace, reklamace dat > Jednotlivé části programu > Program >

Nastavení

V hlavní nabídce zvolíme Program a Nastavení. Můžeme též použít horkou klávesu F7 nebo tlačítko .

Nastavujeme různé parametry programu.

Na  záložce Sloupce tabulky můžete změnit šířku a pořadí jednotlivých sloupců v Tabulce souborů. Označíme sloupec, změníme šířku, případně pomocí šipek změníme pořadí.

Tato záložka upravuje Rychlé výběry. Můžeme změnit pořadí v hlavním menu. Vlastní rychlé výběry též můžeme přejmenovat nebo smazat. Při přejmenovávání nebo mazání se kontroluje, zda nějaká úloha tento rychlý výběr nepoužívá. Pokud ano, operace se neprovede.

Tato záložka je stejná jako menu Zobrazit v hlavním menu.

Nastavujeme Typ zobrazení souborů v Tabulce souborů.

Soubory vybraných větví

jsou zobrazeny soubory ze všech zaškrtnutých větví Stromu modulů

Všechny soubory

jsou zobrazeny všechny soubory ze všech načtených modulů

Soubory aktuální větve

jsou zobrazeny soubory z právě vybrané větve Stromu modulů a jejích potomků

Otevřené soubory

program otestuje všechny zaškrtnuté soubory a zobrazí ty, které nelze archivovat; tento typ je dostupný pouze v archivačním módu

Pokud je zaškrtnuto Použít masku: soubory.*, pak se nerozlišuje mezi příponami databázových souborů. Tedy například místo zaci.dbf, zaci.ftp a zaci.cdx se v Tabulce souborů zobrazí pouze zaci.*

Záložka Ostatní:

povolit zaškrtávání jednotlivých souborů - pokud je zaškrtnuto, lze vybírat a odebírat z výběru jednotlivé soubory. Pokud ne, tak lze vybírat pouze celé větve Stromu modulů

logovat průběh programu do souboru - program bude do uvedeného souboru zapisovat události, které během spuštění programu nastaly. Například kdy se program spustil nebo ukončil, které moduly se po startu načetly, všechny informativní a chybové hlášky a podobně. Zaškrtnutí odpovídá parametru /l na příkazové řádce při spuštění programu.

Aktuální školní rok - používá se v Rychlých výběrech, aby se zaškrtávaly pouze data vztahující se k aktuálnímu školnímu roku