Hlavní obrazovka

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Archivace, dearchivace, reklamace dat > Jednotlivé části programu >

Hlavní obrazovka

Hlavní obrazovka se skládá z několika částí.

Strom modulů

Zobrazuje hierarchickou strukturu načtených modulů. V archivačním módu zde jsou zobrazeny všechny moduly, které byly při startu aplikace nalezeny (pokud nebyl program spouštěn s parametrem /m). V dearchivačním módu jsou zde zobrazeny všechny moduly, které se nacházejí v archivním zip-souboru. Pokud je program spuštěn přímo z některého modulu systému Bakaláři, zobrazí se pouze soubory tohoto modulu.

Každá větev (položka) stromu obsahuje soubory, které příslušící do dané kategorie. Tedy například ve větvi Evidence, Společné prostředí (úvazky) jsou všechny sestavy, které se týkají Evidence a Společného prostředí. Zaškrtnutím větve vyberete všechny soubory, které jsou přiřazeny této větvi nebo jejímu potomku. Je-li zaškrtnutí šedé , někteří potomci vybrané větve nebo soubory nejsou vybrané. Je-li zaškrtnutí bílé , jsou všichni potomci a soubory této větve vybraní.

mezerník

zaškrtne nebo odškrtne zvolenou větev ve stromu modulů

šipka doleva

sbalení větve stromu, vybrání nadřazené větve

šipka doprava

rozbalení větve stromu, vybrání dceřiné větve

Tabulka souborů

Zobrazuje datové soubory systému Bakaláři určené k archivaci nebo dearchivaci. Soubory lze třídit podle libovolného sloupce tabulky. Každý soubor může (pokročilý) uživatel jednotlivě do výběru přidat nebo ho z výběru odstranit - kliknutím ve sloupci X. Tato možnost se povoluje výběrem z hlavního menu Program, Nastavení, záložka Ostatní.

V archivačním módu lze zvolit ze čtyř různých Typů zobrazení souborů, v dearchivačním ze tří.

Význam jednotlivých sloupců tabulky:

X

pokud je zaškrtnut, tak se soubor bude archivovat nebo dearchivovat

Cesta

relativní cesta k souboru vzhledem k cestě k modulu, v němž se soubor nachází

Soubor

název souboru

Velikost

velikost souboru v bytech

Archivováno

datum a čas poslední archivace souboru (zobrazuje se pouze v archivačním módu)

Popis

popis souboru, není zobrazen u všech souborů

Stavový řádek

V stavovém řádku je zobrazen datum poslední archivace právě vybrané větve. Pokud tato větev obsahuje ještě další podvětve, tak se zobrazí datum, kdy naposledy byly archivovány všechny větve. Dále jsou zobrazeny informace o aktuálním počtu a velikosti souborů určených k archivaci nebo dearchivaci. Tyto hodnoty nezávisí na Typu zobrazení souborů.

Panel nástrojů

F5

Zobrazení informací o cestách k modulům a o aktuální verzi programu.

F3

Hledání souboru podle názvu. Hledá se podřetězec v názvu souboru a rozlišují se malé a velká písmena.

F4

Hledá další soubor obsahující hledaný text.

F8

Zobrazí dialog Plánování archivace.

F11

Zobrazí dialog Reklamace.

F9

Archivace vybraných souborů.

F9

Dearchivace vybraných souborů.

F6

Zobrazí dialog Kopírování na diskety.

F7

Zobrazí dialog Nastavení.

F1

Zobrazí tuto nápovědu.

F10

Ukončí práci s programem.

F2

Nastavení Typu zobrazených souborů.