Spouštění archivace, parametry příkazového řádku

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Archivace, dearchivace, reklamace dat >

Spouštění archivace, parametry příkazového řádku

Spuštění programu

Archivace je samostatný modul systému Bakaláři. Do programu má přístup pouze správce systému Bakaláři a program pracuje se všemi daty systému.

Další možností je volání programu z jednotlivých modulů systému Bakaláři. V tomto případě si modul určuje, kteří uživatelé mohou či nemohou program zavolat, a takto spuštěný program pracuje pouze s daty modulu, ze kterého byl zavolán.

Program vyhledá podle souboru baka32.ini všechny dostupné moduly a zobrazí hlavní obrazovku.

Parametry programu

Start a průběh programu je ovlivnitelný několika parametry, které si zapisují do příkazového řádku.

/i<inifile>

<inifile> udává alternativní ini souboru s cestami k modulům Bakalářů (místo standardního baka32.ini)

soubor musí být zadán včetně celé cesty

není vyžadováno psát před jménem tohoto souboru přepínač /i

pokud je v cestě či názvu souboru mezera, musí být uveden v uvozovkách

příklady:

archiv.exe c:\bakalari\mujbaka32.ini

archiv.exe /i"c:\dlouha cesta\bakalari\mujbaka32.ini"

/m<modul>

program bude hledat a následně pracovat pouze s uvedenými moduly

každý modul se píše jako samostatný parametr spolu s přepínačem /m

předdefinované hodnoty (moduly) jsou:

evidence - Evidence, Společné prostředí

rozvrh - Rozvrh, Suplování

maturity - Maturity

gzk - Grafické zpracování klasifikace

temaplan - Tematické plány

bakalar - moduly Bakalář

vsechny - hledá všechny dostupné moduly; stejné jako když se neuvede žádný přepínač /m

příklad:

archiv.exe /mevidence /mrozvrh - archivace načte pouze moduly Evidence a Rozvrh

/d<archiv>

program se spustí v dearchivačním módu (Dearchivace)

<archiv> je volitelný parametr - kompletní cesta k archivnímu zip souboru

pokud je v názvu souboru mezera, musí být uveden v uvozovkách

pokud není <archiv> uveden nebo archivní soubor neexistuje, zobrazí se po startu dialog Otevřít archiv. Nevyberete-li žádný soubor, spustí se archivační mód (Archivace)

příklady:

archiv.exe /d - spuštění Dearchivace

archiv.exe /dc:\Bakalari2012.zip - spuštění dearchivace ze souboru c:\Bakalari2012.zip

archiv.exe /d"c:\dlouha cesta\EviGZKBak120401.zip"

/r<rychlý výběr>

po spuštění programu se vyberou soubory definované v rychlém výběru jménem <rychlý výběr>

pokud je v názvu rychlého výběru mezera, musí být uveden v uvozovkách

příklad:

archiv.exe /r"Rozvrh - aktuální rok" - po spuštění budou vybrány soubory Rozvrhu vztahující se k aktuálnímu školnímu roku

/t<úloha>

archivace provede úlohu jménem <úloha> a skončí

uživatel nemá možnost ovlivnit průběh programu

pokud je v názvu úlohy mezera, musí být uveden v uvozovkách

detailnější informace naleznete v plánování archivace

příklad:

archiv.exe /t"Denní záloha" - provede se úloha Denní záloha

/l

zapne logování průběhu programu

log se ukládá do souboru archiv.log umístěného v adresáři s programem (např. c:\bakalari\tools)

 

Parametry samozřejmě můžeme kombinovat (pokud to má význam).

příklad:

archiv.exe /d"c:\dlouha cesta\EviGZKBak120401.zip" /mevidence - spustí se dearchivace pouze modulu Evidence ze souboru c:\dlouha cesta\EviGZKBak120401.zip