Dearchivovat

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Archivace, dearchivace, reklamace dat > Jednotlivé části programu > Archivace/Dearchivace >

Dearchivovat

Hlavní funkcí tohoto modulu je centrální archivace a dearchivace všech důležitých dat jednotlivých modulů systému Bakaláři.

Po spuštění modulu Dearchivace a přihlášení se zobrazí budete vyzváni k vybrání souboru s archivovanými daty (pokud nebyl program spustěn s parametrem /d<archiv>).

Vybrat můžete nejen archiv (*.zip), ale i archiv rozdělený na několik souborů (*.crc). Program pak automaticky zobrazí dialog Kopírování z disket, ve kterém rozdělené soubory spojíte do jednoho archivu. Následně se zobrazí hlavní obrazovka. V levé části zaškrtněte moduly (případně jen některé jejich části), které chcete dearchivovat. Funkce Rychlý výběr funguje i v dearchivačním módu.

Po výběru souborů k dearchivaci v hlavní nabídce zvolíme Archivace a Dearchivovat. Můžeme též použít horkou klávesu F9 nebo tlačítko .

Podle aktuálního souboru baka32.ini jsou nastaveny cesty k jednotlivým modulům (do tohoto adresáře se budou soubory dearchivovat), které se  mají dearchivovat.

Tlačítkem Dearchivovat zahájíte vlastní dearchivaci.

Průběh dearchivace (které moduly/soubory se dearchivují) se zobrazuje ve stejném dialogu.

Každá větev (část) modulu se dearchivuje samostatně. Pokud nemůže být korektně dearchivována, tak se vůbec nedearchivuje (včetně všech svých potomků) a zobrazí se název souboru, kvůli kterému dearchivace selhala. Například pokud nelze korektně dearchivovat větev Rozvrh, Datové soubory, nedearchivuje se ani například větev Rozvrh, Datové soubory, Konfigurační soubory a další. Nakonec se zobrazí okno se zprávou o výsledku dearchivace.

Pokud byla dearchivace úspěšná, vypíše se počet dearchivovaných souborů. Pokud se některé větve nepodařilo dearchivovat, tak se navíc zobrazí jejich jména.