Rychlé výběry

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Archivace, dearchivace, reklamace dat > Jednotlivé části programu >

Rychlé výběry

Rychlé výběry slouží k rychlému výběru často archivovaných nebo dearchovovaných modulů a jejich částí. Dále se používají při tvorbě a plánování úloh.

Vytvoření rychlého výběru

Zaškrtneme ve Stromu modulů požadované části modulů. V hlavní nabídce Rychlý výběr zvolíme Uložit výběr. Zadáme jméno nového výběru. Pokud zadáme jméno existujícího výběru, tak se tento výběr předefinuje. Předefinovat můžeme pouze námi vytvořené (uživatelské) rychlé výběry, výběry dodávány s programem předefinovat nelze. Nově nadefinovaný výběr se zařadí na konec nabídky Rychlý výběr.

Nastavení Rychlých výběrů

V dialogu Nastavení, záložka Rychlý výběr můžeme změnit pořadí zobrazování rychlých výběrů v hlavním menu. Uživatelské výběry lze také přejmenovat nebo smazat. Při této operaci se kontroluje vazba na úlohy. Pokud existuje úloha definovaná pomocí tohoto výběru, nelze tento rychlý výběr smazat.

Při spouštění programu můžeme na příkazovém řádku zadat, jaký rychlý výběr se má po zobrazení Hlavní obrazovky nastavit - viz parametr /r<název Rychlého výběru>.