Kopírovat z/na diskety

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Archivace, dearchivace, reklamace dat > Jednotlivé části programu > Archivace/Dearchivace >

Kopírovat z/na diskety

Tato část umožňuje rozdělit velký soubor na několik malých a spojit tyto malé soubory do původního velkého souboru. Nejčastěji ho budete využívat při přenosu dat systému Bakaláři na jiný počítač prostřednictvím disket.

Dialog je rozdělen na dvě části: kopírování Na diskety a Z disket

Na diskety

Tato záložka slouží k rozdělení velkého souboru na několik menších. V políčku Zdrojový soubor vyberte soubor, který chcete rozdělit. Pokud jste při archivaci zaškrtli Rozdělit soubor do více souborů, bude v tomto políčku předvyplněn soubor obsahující právě zaarchivovaná data. V dalším políčku určete velikost malých souborů. Velikost pište v bytech (1 byte (B) = 1024 kilobyte (kB), 1 kilobyte (kB) = 1024 megabyte (MB)). Přednastavená je velikost 3,5" diskety. A nakonec zadejte cílový adresář, kam se malé soubory nakopírují (případně disketovou mechaniku). Pokud jste zadali vše správně, je možné stisknout tlačítko Kopírovat a zahájit tak vlastní rozdělování. Je-li jako Cílová cesta zadáno výměnné médium, program po zkopírování každé části vybídne k vložení dalšího média.

Z disket

Tato záložka umožňuje spojit malé soubory do původního velkého. V políčku Zdrojový soubor vyberte soubor s informacemi o rozdělených souborech - má příponu *.crc. Pokud jste vybrali korektní soubor, zobrazí pod tímto políčkem Jméno cílového souboru. Zadejte Cílovou cestu. Opět platí, že je-li vše správně zadáno, lze stisknout tlačítko Spojit. Spojuje-li se cílový soubor ze souborů uložených na výměnném médii, požaduje program po zkopírování jedné části vložit médium s další částí výsledného souboru.