Zobrazit

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Archivace, dearchivace, reklamace dat > Jednotlivé části programu >

Zobrazit

Nabídka hlavního menu Zobrazit je stejná, jako možnosti na záložce Zobrazení v Nastavení programu.

V archivačním módu lze zvolit ze čtyř různých typů zobrazení souborů, v dearchivačním ze tří.

Typy zobrazení souborů:

Soubory vybraných větví

jsou zobrazeny soubory ze všech zaškrtnutých větví Stromu modulů

Všechny soubory

jsou zobrazeny všechny soubory ze všech načtených modulů

Soubory aktuální větve

jsou zobrazeny soubory z právě vybrané větve Stromu modulů a jejích potomků

Otevřené soubory

program otestuje všechny zaškrtnuté soubory a zobrazí ty, které nelze archivovat; tento typ je dostupný pouze v archivačním módu

Pokud je zaškrtnuto Použít masku: soubory.*, pak se nerozlišuje mezi příponami databázových souborů. Tedy například místo zaci.dbf, zaci.ftp a zaci.cdx se v Tabulce souborů zobrazí pouze zaci.*