Program

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Archivace, dearchivace, reklamace dat > Jednotlivé části programu >

Program

V této části můžeme přepínat mezi Archivačním a Dearchivačním modulem. V případě, že máme nastaven dearchivační mód, můžeme si zde Otevřít archív, ze kterého chceme dearchivaci provést.

Také můžeme nastavit vzhled a chování programu.