Učitel

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Suplování > Popis jednotlivých částí programu > Změny v rozvrhu (výměny a přesuny hodin, zadávání absencí, suplování) >

Učitel

V hlavní nabídce zvolíme Změny v rozvrhu a Učitel. Můžeme též použít horkou klávesu Ctrl+U nebo tlačítko .

Po výběru učitele se zobrazí jeho rozvrh v aktuálním týdnu. Nejsou-li zobrazeny všechny dny a hodiny nastaveného rozsahu, můžeme použít rolovací lišty. V pravém dolním rohu je informační okno s úplnou informací o vybrané hodině (i v něm můžeme případně rolovat). Ve spodní části vlevo nalezneme okno, s lístky pro přidávání hodin, a vpravo nahoře okno s druhy nepřítomnosti, které byly definovány v konfiguraci.

V panelu režim můžeme měnit chování programu (přesuny a výměny hodin, změny učebny).

V panelu označ vybíráme, zda chceme volit suplenta či jen označit absenci

V panelu akce můžeme upravit pracovní plochu (rozmístění na monitoru)

V  panelu barvy můžeme zadat parametry zobrazení rozvrhu - barevné rozlišení změn v rozvrhu (suplování, zrušení výuky, výměna hodin, změna místnosti apod.).

 

V rozvrzích učitelů provádíme následující činnosti:

       Vyznačení doby absence a pedagogického dozoru ,

 

       Přesuny hodin

 

       Změna hodiny

 

       Doplnění hodiny, vyjmutí hodiny

 

Při přesunech, výměnách i doplňování hodin, řešíme vždy současně i umístění.

Vybereme některou z volných místností (potřebujeme-li výuku umístit do obsazené učebny, nejprve ji uvolníme pomocí změny učebny). Zvolenou místnost potvrdíme dvojím kliknutím myši nebo kliknutím na tlačítko Ok.