Místnost

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Suplování > Popis jednotlivých částí programu > Změny v rozvrhu (výměny a přesuny hodin, zadávání absencí, suplování) >

Místnost

V hlavní nabídce zvolíme Změny v rozvrhu a Místnost. Můžeme též použít horkou klávesu Ctrl+M nebo tlačítko .

Po výběru místnosti se zobrazí její aktuální rozvrh. Nejsou-li zobrazeny všechny hodiny nastaveného rozsahu, můžeme použít rolovací lišty.

 

V rozvrhu místnosti lze označit hodiny, kdy je místnost mimo provoz, aby mohlo být v suplování uděláno náhradní umístění. V pravé části obrazovky vybereme kliknutím myši důvod. Různé důvody, jež hodláme rozlišovat, definujeme v nabídce Konfigurace - Druhy absencí a dozorů. Požadované hodiny označíme kliknutím resp. tažením myši. Podkladová pole označených hodin budou mít barvu, odpovídající zvolenému důvodu.

Hodiny mimo provoz lze v případě potřeby zrušit. Použijeme k tomu volbu Zruš, zrušení provedeme analogickým způsobem jako označení.

Označování opustíme stiskem pravého tlačítka myši nebo znovukliknutím na stejném důvodu absence. Nebo tím, že přejdeme do jiného rozvrhu.

V panelu akce můžeme upravit pracovní plochu (rozmístění na monitoru)

V  panelu barvy můžeme zadat parametry zobrazení rozvrhu - barevné rozlišení změn v rozvrhu (suplování, zrušení výuky, výměna hodin, změna místnosti apod.).