Parametry zobrazení

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Suplování > Popis jednotlivých částí programu > Konfigurace >

Parametry zobrazení

V hlavní nabídce zvolíme Konfigurace a Parametry zobrazení nebo klikneme na tlačítko .

Podobně jako v Rozvrhu, lze i v Suplování změnit rozsah zobrazovaných hodin a fonty, které se používají pro zobrazení informací v rozvrhu. Můžeme změnit i barvy, který se používají pro zvýraznění změn v rozvrhu. Zvlášť lze obarvit suplované hodiny, změnu umístění, dále pak zrušené hodiny, absence třídy a přesunuté, vyměněné, vyjmuté hodiny. V každé záložce je tlačítko na návrat k původnímu nastavení.