Bodové ohodnocení

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Suplování > Popis jednotlivých částí programu > Konfigurace > Nabídka učitelů pro suplování >

Bodové ohodnocení

V hlavní nabídce zvolíme Konfigurace , Nabídka učitelů pro suplování. a Bodové hodnocení nebo klikneme na tlačítko .

Program řadí nabídku učitelů, kteří mohou danou hodinu nebo dozor suplovat, podle součtu bodů, přidělených za následující skutečnosti:

učitel má ve své aprobaci předmět, který má být suplován

učitel učí v dané třídě svůj předmět

jedná se o třídního učitele

učiteli odpadly hodiny (v nastaveném období)

učitel suploval placeně jistý počet hodin (minuty dozorů o přestávce se přepočítávají v poměru k vyučovací hodině, součet se vztahuje k nastavenému období)

učitel suploval neplaceně jistý počet hodin (v určitém období)

učitel je danou hodinu nějakým způsobem blokován nebo má dozor

Přidělíme-li například mínus body za blokování, budou se učitelé, kteří mají hodinu blokovánu, řadit ke konci nabídky. Plus body, za učí v dané třídě, naopak přemístí řádek s odpovídajícím učitelem blíže ke kurzoru, kterým vybíráme vhodného učitele pro zastupování.

Počet bodů nastavíme pomocí šipek nebo přepsáním údaje. U každé možnosti pro daný typ suplování (Vyučovací hodiny, Pohotovost, dohledy v hodině, ...) nastavíme kromě bodového hodnocení i případy, ve kterých nabídkách suplování se bude tento počet akceptovat. Analogicky pomocí šipek můžeme měnit počty bodů pro blokování a dozory učitelů definované v modulu Rozvrh.