Parametry nabídky

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Suplování > Popis jednotlivých částí programu > Konfigurace > Nabídka učitelů pro suplování >

Parametry nabídky

V hlavní nabídce zvolíme Konfigurace , Nabídka učitelů pro suplování. a Parametry nabídky nebo klikneme na tlačítko .

Na záložce Parametry zadáme informace, které chceme zobrazit na konci řádku v nabídce učitelů pro suplování. Jedná se hlavně o počty odpadlých a suplovaných hodin a předměty, které učitel učí v dané třídě. Informace jsou rozděleny podle toho, co suplujeme, zda vyučovací hodinu či některou z pohotovostí nebo dozor. Informace do řádku se přidává pomocí tlačítka , smazat údaj z řádku můžeme pomocí . Dále zde nastavujeme počet sloupců vyučovacích hodin, formát jména učitele, barevné označení místa, kde učiteli odpadla hodina, informace o umístění v budovách apod.

Na druhé záložce Suplování - dohled, Hodiny do úvazku vybereme učitele (stiskem na tlačítko ), kteří nemají z nějakého důvodu nárok na suplování v rámci přímé vyučovací povinnosti, přestože jim neodpadla hodina (týká se například vychovatelů). Suplování se pak u nich přednastaví na Suplování - dohled.

Dále pak ještě určíme, zda se má neaprobované suplování nastavit jako Suplování - dohled.

Analogicky lze vybrat učitele se zkráceným úvazkem, u nichž v případě suplování chceme místo přespočetné hodiny předvolit,  že se jedná o hodinu do úvazku.

Na poslední složce je možno vyřadit učitele z nabídky pro suplování úplně. Je zde rozděleno, jaké učitele nebudeme zobrazovat pro suplování vyučovacích hodin a jaké pro pohotovostí a dozorů. Výběr učitelů můžeme změnit pomocí tlačítka .