Evidence počtu odpadlých a suplovaných hodin

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Suplování > Popis jednotlivých částí programu > Konfigurace >

Evidence počtu odpadlých a suplovaných hodin

V hlavní nabídce zvolíme Konfigurace a Evidence počtu hodin nebo klikneme na tlačítko .

V následujícím dialogovém okně nastavíme období, v rámci nichž chceme evidovat počty odpadlých hodin a počty hodin suplování pro vyučovací hodiny, supl. pohotovosti a dozory v hodině, dozory o přestávce a obecné dozory. U dozorů o přestávce a obecných dozorů nastavíme, kolik minut představuje jedna jednotka, všechny zobrazené informace o tomto druhu suplování je totiž zobrazeno v jednotkách, ne v minutách.

Chceme-li například změnit období pro vyhodnocování počtu odpadlých vyučovacích hodin, rozvineme nabídku evidence za období v části odpadlé hodiny. Z nabídky lze vybrat den (program by potom nabízel suplování za odpadlou hodinu pouze tehdy, když by učiteli odpadla hodina tentýž den), dále týden, měsíc, pololetí, celý školní rok nebo období definované uživatelem (definuje se stisknutím tlačítka ). Delší období využijeme pravděpodobně pro evidenci celkového počtu placeně a neplaceně suplovaných hodin. Učitelé s větším počtem suplovaných hodin v daném období mohou být v nabídce uvedeni níže (viz bodové ohodnocení).

Tlačítko "Přepočet hodin učitelů" slouží ke korekci počtů odpadlých a suplovaných hodin v celém školním roce. V případě vzniku nesouladu mezi hodnotami uváděnými v modulu Výkazy suplování a v tomto programu, se počty hodin znovu vypočtou z údajů uložených v datech suplování (tato procedura je automaticky spuštěna při globálním rušení suplování ve zvoleném období).