Druhy absencí a dozorů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Suplování > Popis jednotlivých částí programu > Konfigurace >

Druhy absencí a dozorů

V konfiguraci Suplování lze pro třídy a vyučující definovat důvody absence. U tříd například exkurze, lékařská prohlídka, u učitelů nemoc, rodinné důvody atd. U místností definujeme důvody, pro které nejsou k dispozici (soutěž, rekonstrukce apod.). U učitelů neuvádíme mezi absence důvody typu doprovod žáků na akci školy, služební cesta a podobně. Ty definujeme na záložce pedagogické dozory. Jde o nepřítomnost, která není překážkou v práci ze strany zaměstnance, ale naopak může být dokonce placena a chceme ji vykazovat v modulu Výkazy suplování.

V hlavní nabídce zvolíme Konfigurace a Druhy absencí a dozorů nebo klikneme na tlačítko .

Pomocí tlačítka pak vyvoláme další dialogové okno, ve kterém můžeme zadat zkratku, název a barvu požadovaného důvodu nepřítomnosti (barevné rozlišení je důležité, používá se pro vybarvení podkladu hodin s odpovídajícím druhem absence). U absence učitele dále stanovíme, jakým způsobem bude absence chápána s ohledem na odpadlé hodiny a pracovní dobu. Pomocí tlačítka nebo dvojím kliknutím myši můžeme zvolený řádek znovu editovat. Důvod absence můžeme smazat pomocí tlačítka . Pomocí tlačítek šipek můžeme přerovnat pořadí tak, aby častěji používané důvody byly nahoře.

Zadané důvody slouží pro celý školní rok, neměli bychom je proto měnit průběžně. Byl-li již důvod absence či pedagogický dozor dříve použit, opravil by se ve Výkazech suplování i zpětně. Pokud některý důvod v průběhu roku smažeme, nahradí se všude, kde byl použit, obecnou absencí či obecným pedagogickým dozorem.

U absence učitele můžeme určit druh absence, který se má započítávat jako dovolená či studijní volno.

Po stisku tohoto tlačítka a zavření dialogového okna se nabídne možnost specifikovat druh absence pro dovolenou a studijní volno nebo vytvořit nový druh.

Po určení těchto druhů absencí se již toto tlačítko nebude nabízet.