Rozmístění na monitoru

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  »«

Rozmístění na monitoru

Pracovní plochu můžeme upravit jinak pro rozvrhy tříd, jinak pro rozvrhy učitelů, místností či pole pro řešení suplování. Konfigurovat lze i pracovní plochu pro spojování lístků, definování dvouhodin, zadávání dozorů a pohotovostí.

Úpravu rozmístění na monitoru vyvoláme stiskem tlačítka v panelu akce

pokud je zobrazen rozvrh některé třídy, úprava se vztahuje na zobrazení rozvrhů tříd, přidělujeme-li dozory, upraví se pole pro práci s nimi atd.

Velikost (počet zobrazovaných polí) plochy základního rozvrhu, okna s lístky pro doplnění hodin, okna s různými druhy absencí a dozorů a informačního okna můžeme upravit po stisku tlačítka Změna nastavení oken v levém horním rohu.

Na počátku sestavování rozvrhu je například vhodné zvětšit pole s nenasazenými lístky. Pro rozvrh učitele navíc zadáváme, zda mají být zobrazovány dohledy o přestávce a obecné dohledy.

U nenasazených hodin můžeme nastavit, zda zobrazovat počet lístků na stejné hromádce (při počtu 4 více), v rozvrzích lze potlačit ovládací pole pro fixaci hodin apod.

Polohu oken měníme tažením (současným stiskem levého tlačítka a pohybem) myši. Standardní nastavení vrátíme pomocí tlačítka Standardní nastavení oken .

Rozmístění na monitoru opustíme stiskem tlačítka nebo volbou některého rozvrhu.