Změny v rozvrhu (výměny a přesuny hodin, zadávání absencí, suplování)

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Suplování > Popis jednotlivých částí programu >

Změny v rozvrhu (výměny a přesuny hodin, zadávání absencí, suplování)

Nejprve je třeba zadat, kteří učitelé nejsou přítomni (a z jakého důvodu), které třídy nemají výuku podle rozvrhu (a proč) a které místnosti jsou mimo provoz (a z jakého důvodu). To vše vyznačíme v odpovídajících rozvrzích.

V rozvrzích tříd můžeme navíc provádět výměny a přesuny vyučovacích hodin, u vyučujících přesuny hodin a změny v hodinách nad základní úvazek. Lze také vyjmout nebo připsat vyučovací hodiny, změnit učebnu apod.

Třída

Učitel

Místnost

Hromadná absence, Hromadné vyjmutí hodin

Suplování