Suplování

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Suplování > Popis jednotlivých částí programu > Změny v rozvrhu (výměny a přesuny hodin, zadávání absencí, suplování) >

Suplování

Po zadání chybějících tříd a učitelů zvolíme hlavní nabídce Změny v rozvrhu a Suplování. Můžeme též použít horkou klávesu Ctrl+S nebo tlačítko .

Pokud chceme zadání suplování omezit jen na některé třídy, pak nejdříve nastavíme filtr na zobrazená data.

Nejprve vybereme, zda budeme řešit zastupování za nepřítomné učitele, suplování pohotovostí, dohledů (v hodinách resp. o přestávkách) či náhradní umístění (bude-li učebna mimo provoz). Dále vybereme den.

Po stisku tlačítko Ok. Na monitoru se zobrazí schéma hodin (případně i přestávek), pro které je třeba udělat suplování.

Zadané suplování můžeme kdykoliv uložit, zpět lze naopak načíst uložené suplování libovolného období. Lze jej pak dále opravovat a doplňovat, samozřejmě i v případě, že je nepřítomen učitel, který měl za někoho suplovat, nebo když se vrátí učitel, za kterého bylo uděláno suplování.

Hodiny, u kterých bylo zastupování vyřešeno, jsou barevně odlišeny. Klikneme-li na takovou hodinu, je nejprve zrušeno původní suplování a následně řešeno nové.

Informace o suplování lze tisknout jak pro učitele, tak pro žáky.

Pro vlastní práci je důležitá volba režimu suplování hodin , pohotovostí a dozorů v hodinách , dozorů o přestávkách před vyučovací hodinou nebo zobrazení dialogu s možností výběru suplované položky (přepínače  v pravé části panelu).

V panelu akce můžeme upravit pracovní plochu (rozmístění na monitoru)

V  panelu barvy můžeme zadat parametry zobrazení rozvrhu - barevné rozlišení změn v rozvrhu (suplování, zrušení výuky, výměna hodin, změna místnosti apod.).

 

       Zastupování za učitele

 

       Zastupování za pravidelné dohledy (včetně přestávek)

 

       Náhradní umístění