Tisky

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Suplování > Popis jednotlivých částí programu >

Tisky

Tisk informací o suplování připravujeme zvlášť pro učitele a zvlášť pro žáky. Vedle toho lze připravit společnou informaci pro učitele i žáky, určenou pro zveřejnění na www.

Je možno potlačit tisk některých informací (například odpadlých hodin, místo nichž je náhrada, zda jde o placené suplování nebo za koho a z jakého důvodu se supluje). Lze tak rozlišit, které informace zveřejníme např. pro učitele ve sborovně a které naopak nebudeme uvádět na www, protože by k nim měly přístup nepovolané osoby (zda jde o placené suplování, důvody absence apod.). Do úvodu a na konec výpisu suplování můžeme doplnit krátké poznámky (různé pro žáky a pro učitele). Program si pamatuje nastavenou konfiguraci pro všechny tiskové sestavy.

Výstup z programu Suplování je možný na tiskárnu, současně také jako krátká textová zpráva SMS nebo do souboru formátu rtf či html. Na obrazovce můžeme pomocí náhledu zkontrolovat, zda jsme na něco nezapomněli. Soubor se suplováním můžeme prohlédnout, případně doplnit a vytisknout v některém editoru. Editaci lze vyvolat i přímo z programu Suplování. Tato možnost je důležitá např. před odesláním elektronickou poštou nebo před uložením html souboru na www stránky školy.

 

Přehled suplování

pro žáky

pro učitele

pro www

 

Přehled suplování v rámci webové aplikace

Údaje o suplování jako sms

 

Rozvrh suplování

 

tříd

 

učitelů

Skupiny tiskových úloh

 

Poznámky při tisku sestav

 

Konfigurace odesílání sms zpráv

 

Konfigurace odesílání elektronické pošty