Přehled suplování pro žáky, učitele, www

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Suplování > Popis jednotlivých částí programu > Tisky >

Přehled suplování pro žáky, učitele, www

viz také

Výstup programu obsahuje tabulky chybějících a dále informace o suplování, přesunech hodin a odpadlých hodinách pro učitele i pro třídy, případně poznámky.

Tisk informací o suplování připravujeme zpravidla zvlášť pro učitele a zvlášť pro žáky. Vedle toho lze připravit společnou informaci pro učitele i žáky, určenou např. pro zveřejnění na www.

Další možností je odesílání informací pro učitele formou SMS

V hlavní nabídce vybereme Tisk a Přehled suplování pro žáky, resp. Přehled suplování pro učitele. Stejnou akci vyvoláme kliknutím na tlačítko resp. . Další možností je výše zmíněná volba Přehled suplování pro www, tlačítko . Zobrazí se dialogové okno, v němž můžeme na několika záložkách definovat, které údaje o suplování chceme tisknout. Lze tak rozlišit, které informace zveřejníme např. pro učitele ve sborovně a které naopak nebudeme uvádět na www, protože by k nim měly přístup nepovolané osoby (důvody absence, zda jde o placené suplování apod.).

Pomocí tlačítka lze zadat výběr tříd, k nimž se bude výpis suplování vztahovat. Můžeme tak připravit tiskovou úlohu, která bude obsahovat různé výpisy např. pro 1. a 2.st. ZŠ.

Pro více dní lze nastavit možnost tisku bez odstránkování, do sestavy lze doplnit datum a čas zhotovení, týdenní cyklus a připravené poznámky. Výstup z programu Suplování je možný na tiskárnu, současně také jako krátká textová zpráva SMS nebo do souboru formátu rtf či html. Na obrazovce můžeme pomocí náhledu zkontrolovat, zda jsme na něco nezapomněli. Soubor se suplováním můžeme prohlédnout, případně doplnit a vytisknout v některém editoru (parametry se nastavují kliknutím na tlačítko ). Editaci lze vyvolat i přímo z programu Suplování. Tato možnost je důležitá např. před odesláním elektronickou poštou nebo před uložením html souboru na www stránky školy.

       Výstup na tiskárnu

 

       Poslat učitelům zprávu na mobil

 

       Výstup do souboru

 

Na záložce Zobrazit nastavíme požadované položky pro tisk sestavy.

Do úvodu a na konec výpisu lze doplnit krátké poznámky (různé pro žáky a pro učitele). Texty zadáváme pomocí tlačítka .

 

Program si pamatuje konfiguraci nastavenou při předchozím tisku či uloženou tlačítkem Použít na záložce Výběr. V průběhu roku budeme dále měnit jen Denní poznámky na záložce Zobrazit, případně den na záložce Parametry souboru.

Viz také:

Údaje o suplování jako sms

Tisk denních rozvrhů tříd a učitelů (včetně suplování)

Přehled suplování v rámci webové aplikace

Poznámky při tisku sestav