Rozvrh suplování tříd a učitelů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Suplování > Popis jednotlivých částí programu > Tisky >

Rozvrh suplování tříd a učitelů

Pokud dojde díky suplování k rozsáhlejším změnám rozvrhu (například v době maturit na SŠ), je někdy vhodnější vytisknout (namísto přehledu suplování) celé rozvrhy tříd a učitelů se zvýrazněnými změnami.

V hlavní nabídce vybereme Tisky a Rozvrh suplování tříd, resp. Rozvrh suplování učitelů.

Na záložce Výběr vybereme den a označíme všechny třídy resp. učitele, jejichž rozvrhy chceme v denním přehledu vytisknout. Dále zvolíme, zda jednotlivé řádky budou tvořit třídy (učitelé), potom bude na stránce rozvrh dne, nebo jednotlivé dny, potom na stránce se objeví rozvrh dané třídy (učitele) za vybrané dny.

Na záložce Zobrazit zatrhneme údaje, které chceme v jednotlivých polích rozvrhu uvádět. V rozvrhu třídy se např. nebude tisknout třída (ta je uvedena v záhlaví tabulky), naopak se bude vždy psát vyučovací předmět. U dalších údajů můžeme rozhodnout, zda je necháme tisknout či nikoliv. Skupina se netiskne, jedná-li se o celou třídu. Můžeme také nastavit, aby se netiskla vůbec, stejně tak učitele a místnost. V rozvrzích učitelů můžeme navíc tisknout dohledy v hodinách. Pomocí tlačítka nastavíme parametry pro tisk a vzhled stránky. Nastavujeme zde i název školy, který se pak používá i při tisku z modulu Rozvrh a Třídní kniha.

Na záložce Stálé poznámky, resp. Poznámky ke dni můžeme zapsat, jaké doplňující informace se budou společně s rozvrhem tisknout.

Po nastavení všech parametrů zkontrolujeme výslednou sestavu pomocí Náhledu  a vytiskneme pomocí tlačítka Tisk .