Skupiny tiskových úloh

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Suplování > Popis jednotlivých částí programu > Tisky >

Skupiny tiskových úloh

Pro usnadnění a zrychlení tisku výstupních sestav lze předem definovat skupiny tiskových úloh.

V hlavní nabídce vybereme Tisk a Skupiny tiskových úloh. Stejnou akci vyvoláme kliknutím na tlačítko .

V zobrazeném dialogovém okně můžeme vytvářet jednotlivé skupiny sestav. Novou skupinu vytvoříme kliknutím na , opravit ji můžeme pomocí tlačítka . Nepotřebnou skupinu úloh smažeme pomocí .

Vlastní tisk skupiny úloh provedeme kliknutím na tlačítko .

V zobrazeném dialogu vybereme dny, pro něž se mají sestavy vytisknout. Dále zvolíme, zda se před tiskem každé sestavy znovu otevře okno s parametry, které pak půjde podle potřeby změnit. Druhou možností je tisknout sestavy bez přerušení.