Údaje o suplování jako sms

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Suplování > Popis jednotlivých částí programu > Tisky >

Údaje o suplování jako sms

viz také

Program umožňuje vygenerovat krátké zprávy o suplování pro jednotlivé vyučující a připravit je pro odeslání na mobilní telefon učitele nebo jako zprávu elektronické pošty.

V hlavní nabídce vybereme Tisky a Údaje o suplování jako SMS. Stejnou akci vyvoláme kliknutím na tlačítko .

Na první záložce vybíráme den resp. dny a údaje, o kterých chceme informovat formou krátkých zpráv. Na druhé záložce vybíráme učitele, kterým chceme zprávu poslat. Učitelům můžeme zprávu poslat na mobilní telefon nebo jako zprávu elektronické pošty. Konfiguraci pro odesílání SMS zpráv a mailových zpráv nastavujeme na záložce Příjemci zpráv. Zde také vybereme, kterým učitelům bude zpráva zaslána. Program uchovává informace o odeslaných zprávách, je proto možné nastavit, aby se stejné zprávy neposílaly opakovaně, ale pouze v případě změny suplování.

Viz také:

Konfigurace odesílání sms zpráv

Konfigurace odesílání elektronické pošty