Konfigurace odesílání sms zpráv

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Suplování > Popis jednotlivých částí programu > Tisky >

Konfigurace odesílání sms zpráv

viz také

V hlavní nabídce vybereme Tisk a Konfigurace odesílání sms zpráv.

Před využitím možnosti odesílání krátkých textových zpráv na mobilní telefony je nutné nakonfigurovat přístup k poskytovateli služby vlastního odeslání sms zpráv. Z důvodu zrušení či omezení možnosti bezplatného posílání sms zpráv jsme byli nuceni upravit způsob odesílání zpráv z našeho systému. Plně jsme přešli na využití placených služeb.

Poskytovatel služby

Program zatím umožňuje využít produktů tří společností:

Konzulta Brno, a.s. (www.konzulta.cz, www.sms-operator.cz)

Jedná se o využití produktu sms-operátor, který zprostředkuje odesílání sms zpráv přes web rozhraní. Informace o aktivaci této služby (smlouva, cenové podmínky) vám poskytnou firma Pachner (www.pachner.cz) nebo přímo Konzulta Brno, a.s. Pro samotnou implementaci na vašem počítači je potřeba udělat několik kroků - příprava před využitím služeb sms-operátora.

T-Mobile Czech Republic a.s. (www.t-mobile.cz)

Pro odesílání zpráv ze systému se využívá služeb t-zones, které poskytují možnost odeslat sms zprávu přes www rozhraní. Abychom mohli využít této služby, musíme vlastnit mobilní telefon sítě T-Mobile a zaregistrovat se k využívání t-zones. Registrace se provede přes www.t-zones.cz - Zaregistrovat se. Pokud budete využívat t-zones pouze pro posílání sms zpráv, doporučujeme zaregistrovat se pouze ke službě MobilePager

Vodafone Czech Republic a.s. (www.vodafone.cz)

Pro odesílání zpráv ze systému se využívá služeb Vodafone park, které poskytují možnost odeslat sms zprávu přes www rozhraní. Abychom mohli využít této služby, musíme vlastnit mobilní telefon sítě Vodafon a zaregistrovat se k využívání Vodafone park. Registrace se provede přes Vodafone park - Registrace/Přihlášení.

Aktivace služby na počítači

Z důvodu ochrany služby proti zneužití musí správce systému na každém počítači, kde budete odesílat sms zprávy, zadat přihlašovací jméno a heslo do konfiguračního dialogu. Dále musí v konfiguračním dialogu na každém počítači provést aktivaci služby. Aktivace se skládá s opětovného zadání přihlašovacího jména a hesla poskytovatele služby a následného testu existence spojení. Pokud spojení proběhne bez problémů, počítač se aktivuje k odesílání zpráv. Aktivovaný počítač můžeme následně deaktivovat.

Ostatní parametry

Na záložce Nastavení lze zadat měsíční limit odeslaných zpráv pro celou školu. Po překročení tohoto limitu dojde při každém odeslání zpráv k upozornění, že právě odesílané zprávy už jsou nad limit. Nedojde však k úplnému zákazu odeslání. Dále zde lze nastavit dobu, po kterou budou zprávy odeslané ze systému Bakaláři archivovány. Stisknutím na příslušné tlačítko lze zobrazit i archiv zpráv.

Na záložce Uživatelé si můžete vybrat uživatele systému, kteří před každým odesláním zpráv nemusí zadávat svoje osobní heslo. Nutnost zadání hesla před každým odesláním je však určitý ochranný prvek, zvláště v případě, pokud uživatel opustí své pracoviště bez odhlášení ze systému a někdo cizí by chtěl odeslat sms zprávy "na jeho účet".

Nastavený způsob odesílání sms zpráv je jednotný a platí ve všech modulech systému Bakaláři.

Viz také:

Konfigurace odesílání SMS zpráv