Automatická kontrola počtu hodin

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Suplování > Popis jednotlivých částí programu > Služby >

Automatická kontrola počtu hodin

V programu si můžeme zapnout automatickou kontrolu, která nás upozorní, pokud počet suplování za odpadlou je větší než počet odpadlých hodin nebo pokud počet přesčasových hodin, resp. hodin neplaceného suplování překročí zvolenou hodnotu. Daná kontrola se vždy provádí pro období, které je nastaveno pro evidenci počtu hodin učitelů.

V hlavní nabídce zvolíme Služby a Automatická kontrola počtu hodin.

V zobrazeném dialogu můžeme pomocí tlačítka přenastavit pro období pro evidenci počtu hodin učitelů, vybereme, pro jaké hodiny chceme kontrolu provádět a zda při kontrolním výpisu zobrazit hodiny, na něž se kontrola vztahuje.

Po potvrzení program automaticky kontroluje nastavené parametry hodin učitelů. Pokud v suplování nastane situace, která nevyhovuje nastaveným kontrolním podmínkám, program okamžitě otevře informační okno s výsledkem kontroly. V něm můžete vidět, u jakého učitele a jaká hodnota hodin byla překročena.

Do přesčasových hodin je zahrnuto pravidelné suplování nad základní úvazek a placené suplování.