Přehled dat z Maturit

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Suplování > Popis jednotlivých částí programu > Služby >

Přehled dat z Maturit

V hlavní nabídce zvolíme Služby a Přehled dat z Maturit.

Pokud byl proveden import dat z Maturit, zobrazí se v okně informace, kterých učitelů, tříd a místností se import týkal. Pokud některé informace nebyly importem přeneseny, jsou vypsány červeně (v uvedenou dobu je již v Suplování absence zapsána). Můžeme si zobrazit informace o celkovém importu nebo podrobné informace o jednotlivých dnech.