Import dat z Maturit

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Suplování > Popis jednotlivých částí programu > Práce s daty >

Import dat z Maturit

Do Suplování můžeme načíst všechny údaje z připravených Maturit. Import je možný pouze do období, které je v Suplování načteno a doporučuje se provést až po úplném zadání maturitních zkoušek.

V hlavní nabídce zvolíme Data a Import dat z Maturit nebo klikneme na tlačítko .

Hodiny, kdy budou učitelé u zkoušek se v Suplování označí nastaveným důvodem absence (před importem dat je vhodné definovat speciální důvod absence: M - u maturit). Podobně bude absencí označeno celé maturitní období třídy, učebny, třídního učitele a místopředsedy komise.

Po importu dat se zobrazí okno s informací o načtených údajích.