Zastupování za dohledy

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  »«

Zastupování za dohledy

Chceme-li využívat možnost zastupování za jinou (pravidelně se opakující) činnost, než je vyučování (jako příklad uveďme dozor v jídelně), musíme nejprve definovat odpovídající místa dozorů. Učiníme tak v modulu Rozvrh v nabídce Konfigurace, Místa dozorů (v celých hodinách, o přestávkách, v obecně stanoveném čase). Definované dozory pak přidělíme vyučujícím (analogicky lze přidělit i suplovací pohotovost).

Popsaná změna se v modulu Suplování projeví po uložení rozvrhu pro Suplování (od určitého data). Bude-li potom takováto hodina (přestávka atd.) suplovatelného dozoru označena absencí učitele, půjde za ni udělat zastupování analogicky jako za vyučovací hodinu.

Při zadávání suplování musí přitom být zatržena možnost suplovací pohotovost resp. dohledy v hodinách resp. o přestávkách.

Zástupy za dozory lze rovněž vykazovat v modulu Výkazy suplování.