Editace sestavy

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Grafické zpracování klasifikace > Hlavní okno modulu > Sekvenční sestavy >

Editace sestavy

Pomocí tohoto okna tvoříme nebo upravujeme jednu sestavu.

Úprava sestavy má dvě hlavní  části:

úprava slidů

úprava dalších vlastností sestavy

Úprava seznamu slidů

Horní polovina okna obsahuje seznam slidů v tom pořadí, v jakém je sestava bude provádět. Pokud je nad seznamem zaškrtnuta volba pořadí, pak toto pořadí můžeme změnit. Seznam je ovládán pomocí tlačítek v horní liště okna nebo pomocí rozbalovacího menu, které se objeví po stisku pravého tlačítka myši nad tímto seznamem.

  vytvoří nový slide a spustí průvodce tvorbou slidem, ve kterém nastavíme všechny důležité vlastnosti nového slide a to hlavně dotaz a graf.

  na vybraný slide spustí průvodce tvorbou slidem s tím, že v něm přednastaví dříve zvolené vlastnosti tohoto slide, které je možné editovat.

  vymaže ze sestavy vybraný slide.

  umožňuje editovat graf uložený ve slidu. Pomocí průvodce tvorbou slidu lze pouze vybrat některou ze šablon grafů uložených ve správci grafů. Touto volbou můžeme individuálně každý graf pozměnit tak, že neodpovídá žádné šabloně. Pro snadnou změnu vzhledu grafu ve více slidech lze využít volbu kopie grafu nad seznamem slidů. Pokud se přepnete do tohoto režimu, místo změny pořadí se přesouváním slidů nepřesune celý slide, pouze se zkopíruje použitý graf z jednoho slidu do druhého.

  umožňuje editovat dotaz uložený ve slidu. Pomocí průvodce tvorbou slidu lze pouze vybrat některý dotaz ze správce dotazu. Touto volbou můžeme změnit některá nastavení v dotazu. Používá se hlavně pro změnu zobrazování období.

Vlastnosti sestavy

V nejhornější části okna můžete změnit název sestavy.

Další vlastnosti sestavy se liší podle toho, je-li sestava určena pro zobrazení na obrazovce nebo pro tisk na tiskárně. Tuto volbu provedeme vpravo dole v okénku způsob zobrazení.

Pro zobrazení na obrazovce nastavíme pouze počet vteřin zobrazení jednoho obrázku a zvolíme, zda po každém zobrazení jednoho grafu čekat na stisk tlačítka, které se při provádění sestavy objeví na obrazovce vpravo dole.

Pro zobrazení na tiskárně můžeme nastavit parametry tisku.

Levým dolním tlačítkem Přehraj můžeme přímo v tomto okně spustit sestavu s právě nastavenými vlastnostmi.