Průběžné ukládání grafů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Grafické zpracování klasifikace > Hlavní okno modulu > Sekvenční sestavy >

Průběžné ukládání grafů

Při provádění sestavy se generuje posloupnost několika grafů, které se pak zobrazí postupně buď na obrazovce, nebo se vytisknou na tiskárně. Grafy v této fázi provádění sestavy nelze upravovat. Mají automaticky vygenerovaný hlavní nadpis, ostatní vlastnosti jsou takové, jaké uživatel nastavil při tvorbě sestavy. Jednoduchým způsobem ovšem lze uložit všechny výstupní grafy při provádění sestavy do jednoho souboru na disku. Stačí ve Správci sestav nechat stisknuté tlačítko hromadné uložení grafů a zadat soubor, do kterého se budou grafy ukládat. Zadáme-li existující soubor, před provedením sestavy se soubor smaže a pak se vytvoří nový.

Po provedení sestavy bude tento soubor naplněn jednotlivými grafy, které se zobrazily na obrazovce nebo na tiskárně. Nyní máme možnost jednotlivé grafy v tomto souboru individuálně upravit. K tomu slouží příkaz z nabídky Nástroje, Hromadná úprava grafů. V dialogu, který se objeví, můžeme také po úpravách sestavu znovu vytisknout.

 

Poznámka: Je důležité si uvědomit, že pokud po provedení sestavy nezměníme soubor, do kterého se budou grafy ukládat, nebo pokud nevypneme průběžné ukládání, tak po každém dalším spuštění sestavy se staré grafy smažou.