Hromadná úprava grafů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Grafické zpracování klasifikace > Nástroje >

Hromadná úprava grafů

V hlavní nabídce zvolíme Nástroje a Hromadná úprava grafů.

V tomto okně můžete upravovat grafy dříve uložené při průběžném ukládání grafů při provádění sestavy. Okno můžeme libovolně zvětšit v případě, že chceme grafy zobrazit větší nebo zobrazit více grafů při změně pořadí.

Nejprve musíme zadat soubor s grafy, to znamená ten soubor, který jsme dříve vybrali při provádění sestavy. Stiskneme tlačítko a v dialogu zadáme existující soubor s uloženými grafy. Pokud soubor nemá příponu *.GSP, je ignorován. Při spuštění se nahraje soubor, který byl používán naposledy (pokud takový existuje).

Po otevření souboru se objeví první graf a zapíše se počet grafů. Počet grafů nelze měnit. Lze pouze jednotlivé grafy upravovat. Který graf právě editujeme je viditelné modrým písmem v horním poli vpravo nebo vlevo (aktuální graf). Po editaci grafu ještě není změna uložena do souboru. Teprve v případě, že chceme přejít na jiný graf, tisknout nebo opustit tento dialog, jsme dotázáni, zda se má změna skutečně zapsat na disk. V zobrazení řazení grafů lze vidět více grafů najednou a přetahováním myší lze měnit pořadí grafů. Lze také označit více grafů a přesunout je všechny najednou.

Při zobrazení Graf můžeme mezi uloženými grafy také přecházet pomocí navigačních tlačítek zobrazených vlevo dole.

Pokud chceme celou posloupnost vytisknout na tiskárně, stiskneme tlačítko tisk. Posloupnost bude vytištěna s vlastnostmi nastavenými podobně, jako při tisku sestavy. Tyto vlastnosti můžeme změnit po stisku tlačítka parametry tisku.