Aktualizace názvů dotazů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Grafické zpracování klasifikace > Nástroje >

Aktualizace názvů dotazů

Při vytvoření dotazu, který se týká posledního generovaného pololetí se také vytvoří název, který obsahuje toto pololetí konkrétně vyjádřené, např. 1.pololetí 2011/2012. Při přechodu na nové pololetí a vygenerování nových souborů pro toto pololetí je ale tento název dále neplatný.

Program při svém spuštění automaticky kontroluje, zda došlo k přechodu na nové pololetí a nabídne uživateli možnost zaktualizovat všechny zastaralé názvy dotazů, a to jak ve Správci dotazů, tak i ve všech sestavách uložených v listě Sekvenční sestavy.

 

Tuto aktualizaci můžeme také provést kdykoliv z hlavní nabídky Nástroje, Opravné nástroje a Aktualizace názvů dotazů..

 

Poznámka:    

Aby bylo možné u dotazu provést aktualizace, nesmíme měnit textové vyjádření pololetí. Je-li tedy např. výše zmíněné pololetí 1.pololetí 2011/2012 uživatelem změněno na vyjádření, které neodpovídá žádnému tvaru textu pololetí (jaké lze nastavit při tvorbě dotazu), proces aktualizace nerozezná takový text a změnu názvu neprovede.