Správce dotazů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Grafické zpracování klasifikace > Hlavní okno modulu >

Správce dotazů

Na této záložce je udržován seznam vytvořených dotazů. Každý dotaz má svůj název, který přibližně vystihuje, jaké informace lze pomocí něho získat. Dotazy jsou v seznamu abecedně setříděny. Lze je upravovat, smazat, vytvářet nové atd. Velkou výhodou je, že zde můžeme, bez nutnosti vytváření sestavy, spouštět dotazy a výsledky zobrazovat v pomocném grafu Spouštět můžeme dotazy již vytvořené a zahrnuté v seznamu, ale můžeme také díky příkazu Nový dotaz vytvořit pomocí průvodce tvorbou dotazu dotaz, který jen spustíme, ale neuložíme.

Pouze dotazy z tohoto seznamu lze přímo použít při tvorbě sestavy. Je tedy dobré si před začátkem tvorby sestav zde vytvořit všechny potřebné dotazy.

Význam jednotlivých tlačítek:

  Vytvoří nový dotaz a spustí průvodce tvorbou dotazu, ve kterém uživatel specifikuje, jaké informace chce pomocí nového dotazu získat. Na poslední stránce průvodce lze zvolit, aby se dotaz neukládal do seznamu dotazů. To znamená, že je dotaz určen jen “pro jedno použití”.

  Edituje první vybraný dotaz pomocí průvodce tvorbou dotazu, s tím, že jsou v průvodci předem nastaveny údaje uložené v dotazu.

  Smaže všechny vybrané dotazy ze seznamu.

  Vyhodnotí dotaz a zobrazí ho v pomocném grafu.

  Uloží soubor s dotazy na disk. Při dlouhé práci s dotazy se vyplatí občas výsledek uložit, aby při nepředvídatelných okolnostech (zhroucení systému, výpadek proudu apod.) nedošlo k příliš velkým ztrátám vaší práce. Samozřejmě při ukončení celého programu, pokud došlo ke změnám v listě dotazů, je uživatel dotázán, zda chce dotazy (podobně i sestavy a grafy) uložit.