Dotazy

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Grafické zpracování klasifikace > Přehled základních pojmů >

Dotazy

Dotaz v sobě zahrnuje přesný popis, jaké informace o klasifikaci chce uživatel získat. Dotaz může být:

úplný - to znamená, že k jeho vyhodnocení není třeba dalších informací od uživatele. Např. Zameškané hodiny žáků třídy 4.A za 2.pololetí 2012/13

neúplný - v dotaze jsou některé informace volitelné a uživatel je určí až v okamžiku vyhodnocení dotazu. Např. Zameškané hodiny tříd ... za 2.pololetí 2012/13. Při vyhodnocování tohoto dotazu bude uživatel nejprve vyzván, aby určil, pro jaké třídy se má dotaz vyhodnotit.

Více informací o struktuře dotazu