Grafický server

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Grafické zpracování klasifikace > Přehled základních pojmů >

Grafický server

Grafický server je program, který obhospodařuje zobrazování a tisk všech grafů v modulu. Je uložen v adresáři WINDOWS\SYSTEM.

 

Více informací o systému